bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zapytanie ofertowe - audyt energetyczny

 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego budynku produkcyjno- magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego położonego na działce ewid. 258/26 w Krośnie. Audyt będzie wykonany wg standardów aktualnie obowiązujących jako dokument do wniosku kredytowego zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1459) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Oferta

Projekt umowyOpublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 04.02.2015
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 04.02.2015
Dokument oglądany razy: 864